Home > Uncategorized, บทความ > วิธีเช็คประกันโน๊ตบุ๊คAsus

วิธีเช็คประกันโน๊ตบุ๊คAsus

April 25th, 2011
Hot:sun วิธีเช็คประกันโน๊ตบุ๊คAsussun dark วิธีเช็คประกันโน๊ตบุ๊คAsussun dark วิธีเช็คประกันโน๊ตบุ๊คAsussun dark วิธีเช็คประกันโน๊ตบุ๊คAsussun dark วิธีเช็คประกันโน๊ตบุ๊คAsus

สามารถเช็คผ่านหน้าเว็บได้ครับ ถ้าซื้อจากผู้นำเข้าบ.DCOM

โดยเราต้องเตรียม serial number ของเครื่องที่เราจะเช็คก่อน

ดูจากใต้เครื่องครับ เป็นตัวอักษรภ.อังกฤษกับตัวเลขผสมกัน รวม15ตัว

จะอยู่ถัดลงมาจากชื่อรุ่นครับ

ได้มาเสร็จ ให้เข้าไป ที่นี้

ให้ใส่ s/n ที่เตรียมไว้ครับ

ใส่เรียบร้อย แล้วกด GO

จะขึ้นหน้าถัดไป มีข้อความแจ้งเลยครับว่าหมดประกันเดือนไหน ปีอะไร

ปรกติแล้วโน๊ตบุ๊คAsus จะรับประกันWorld Wide 2ปีครับ

Comments are closed.